نمایشگاه هفته پژوهش

جشن فارغ التحصیلی

مهندسی مکانیک

سازه هاي هوافضايي

دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا از تیرماه سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد و تعداد اعضاء هیئت علمی این دانشکده تا آذرماه سال 1393 به سه دانشیار و هشت استادیار افزایش یافت.در این دانشکده در مقطع دکتری در دو گرایش تبدیل انرژی و طراحی کاربردی و مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش تبدیل انرژی، طراحی کاربردی،و آیرو دینامیک دانشجو می پذیرد.

این دانشکده با جذب اساتید مستعد، رشد بسیار مطلوبی داشته است و در حال ارتقاء جایگاه خود به عنوان یک دانشکده صنعتی در جنوب ایران است.همچنین با ایجاد تمهیداتی نظیر مرکز محاسبات سریع ، آزمایشگاه تست تونل باد و آزمایشگاه مکاترونیک امکان بسیار خوبی را جهت انجام پروژهای محاسباتی و تجربی در اختیار دانشجویان و محققین قرار می دهد.

 

0